Satoko Shinashi

Koji Takeda vs. Juri Ohara III set for DEEP 93 Impact 9
Koji Takeda vs. Juri Ohara III set for DEEP 93 Impact

Photo via Bout Review Two weeks ago, DEEP 92 Impact went down live from the…