Shoji Shinagawa

Roberto de Souza walks to the ring prior to fighting Mizuto Hirota.
Roberto de Souza to grapple five-man team fronted by Yuki Nakai at RIZIN 21

As reported earlier in the week, Hamamatsu resident Roberto de Souza will compete at RIZIN…